Hälsokontroll med Fertilitetsprofil för Blivande Mammor

För kvinnor som planerar att bli gravida eller som vill ta reda på mer om sin hälsa, erbjuder Medisera en unik och omfattande hälsokontroll med fertilitetsprofil.
Hälsokontrollen ger insikt i din nuvarande hälsostatus och värdefull information om markörer kopplade till fertilitet, inklusive äggreserv, ägglossning och PCOS. Blodprovet kan genomföras av kvinnor som planerar att bli gravid och vill säkerställa att blodvärdena är inom normala nivåer.

Förstå din Reproduktiva Hälsa

Mediseras hälsokontroll med fertilitetsprofil är utformad för att erbjuda en ökad förståelse av din fertilitet och reproduktiva hälsa.
Äggreserv
En viktig del av fertilitetsprofilen är utvärderingen av äggreserven. Genom att analysera hormonella nivåer får du insikt i antalet ägg som finns tillgängliga. AMH används för bedömning av ovariell reserv och har därmed en koppling till kvinnans fertilitet. AMH korrelerar med antalet antralfolliklar i ovarierna. Studier har visat att AMH nivåerna korrelerar positivt med antalet äggceller samt med sannolikheten att bli gravid (spontant eller efter stimulation). Det säger dock ingenting om äggens kvalitet.

Ägglossning och PCOS
PCOS, eller polycystiskt ovariesyndrom, är en vanlig orsak till menstruationsrubbningar bland kvinnor i fertil ålder. Statistik indikerar att mellan 5 och 10 % av fertila kvinnor påverkas av detta tillstånd. En av de mest påtagliga utmaningarna för kvinnor med PCOS är infertilitet, vilket motiverar många att söka hjälp.

Det är vanligt att kvinnor med PCOS upplever anovulatorisk infertilitet, vilket innebär att menstruationen fortskrider som vanligt, men ägglossningen uteblir. Denna störning uppstår på grund av hormonella obalanser som resulterar i hyperandrogenism – för höga nivåer av manliga könshormoner hos kvinnan.

En viktig aspekt vid utredning av PCOS är förhållandet mellan testosteron och SHBG. Denna kvot kan fungera som en indikator på om ytterligare utredning är nödvändig för att fastställa eventuell närvaro av PCOS.

Användarvänlig Process
Medisera har strävat efter att göra processen så användarvänlig som möjligt. Du kan enkelt beställa din hälsokontroll online på medisera.se och besöka ett provtagningsställe för att genomföra blodproverna. Resultaten levereras sedan till dig på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
Planerar du att bli gravid eller vill ta reda på mer om din hälsa erbjuder Medisera nu en unik och omfattande hälsokontroll med fertilitetsprofil.